Vstupenky Vstupenky: 0 ks Hodnota: 0.00 Zboží: 0 ks Poukázky: 0 ks
  Probíhá komunikace

02 květen 2023

Festiwal - Nocne zwiedzanie dla dorosłych (bilet oddzielny)

3 sierpnia - 90 minutowa usługa specjalna skierowana do osób dorosłych – edycja dla dorosłych "Krzyk". Podczas edycji specjalnych w zamku pojawia się jeszcze więcej atrakcji i zjaw, zmianie ulega również trasa zwiedzania.